Proiectăm visele în realitate
Studii geotehnice IASI

SERVICII OFERITE

Inginerie geotehnica


Proiectare structuri de rezistenta


Expertize tehnice


Consolidari structuriInginerie geotehnica

^sus

Studiul geotehnic urmăreste:
 • - succesiunea straturilor geologice care alcătuiesc terenul de fundare;
 • - încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitătii;
 • - stabilirea parametrilor climatici ai zonei în discutie;
 • - sensibilitatea la îngheț și adâncimea maximă de îngheț;
 • - parametrii fizici și mecanici ai straturilor;
 • - conditiile hidrogeologice și permeabilitatea straturilor;
 • - stabilitatea locală și generală a sistemului constructie - versant;
 • - prezența pământurilor cu caracter special în succesiune litologică a amplasamentului, care pot influența desfăsurarea normala a realizării lucrărilor de fundatii și a exploatării constructiilor (pământuri sensibile la umezire, cu umflări și contractii mari sau lichefiabile, pământuri de natura organica foarte compresibile - mil, nămol etc.);
 • - prezenta, în apropierea suprafetei terenului a faliilor, golurilor carstice sau antropice sau a altor discontinuităti;
 • - posibila agresivitate chimică a terenului și a apei subterane;
 • - posibilitătile de îmbunătătire a terenului;
 • - încadrarea terenurilor naturale în clasele prevăzute de normele de deviz (pentru lucrări de săpătura și umplutură) ;
 • - recomandări privind proiectarea, executia și exploatarea lucrărilor luând în considerare caracteristicile amplasamentului.

Studiul geotehnic se intocmeste pe baza datelor geotehnice obtinute prin cercetarea terenului de fundare prin investigatii directe pe teren si de laborator, conform normativului NP 074/2007 - "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii" si EUROCODE 7.

Pentru proiectarea rationala a fundatiilor se cer cunostinte aprofundate atat in mecanica pamanturilor , cat si in mecanica constructiilor. Proiectarea lor nu poate fi separata de aceea a intregii structuri. Principiile moderne de dimensionare a elementelor unei constructii cer o tratare unitara a intregului sistem (constructia, fundatia si terenul de fundare).

Alegerea unui sistem de fundare potrivit cu natura terenului, dimensionarea rationala a diferitelor elemente de fundatii dupa starea reala a eforturilor transmise de constructie pe pamant, contribuie in mod esential la reducerea pretului de cost, la stabilitatea constructiei in timpul exploatarii si la scurtarea termenului de executie.

Proiectare structuri de rezistentă

^sus

Proiectarea unui dig de pamant


Etapele realizării proiectului:
 • -determinarea caracteristicilor geotehnice de calcul al terenului de fundare
 • -predimensionarea pantelor digului
 • -verificarea stabilitătii digului in diferite cazuri de solicitare

Proiectarea unui zid de sprijin


Etapele realizării proiectului:
 • -determinarea caracteristicilor geotehnice de calcul al terenului de fundare
 • -predimensionarea zidului de sprijin ( determinarea dimensiunilor sectiunii transversale);
 • -calculul împingerii active in diferite ipoteze
 • -determinarea grafica a împingerii active a pamantului
 • -armarea zidului de sprijin

Proiectarea unei fundatii izolate directe


Etapele realizării proiectului:
 • -determinarea caracteristicilor geotehnice de calcul al terenului de fundare
 • -predimensionarea fundatiei pe baza presiunilor conventionale de calcul
 • -verificarea terenului de fundare la starea limita de deformatie
 • -verificarea terenului la starea limita de capacitate portanta
 • -armarea fundatiei

Proiectarea unei fundatii continue


Etapele realizării proiectului:
 • -determinarea caracteristicilor geotehnice de calcul al terenului de fundare
 • -predimensionarea grinzii de fundatie pe baza presiunilor conventionale de calcul
 • -calculul presiunilor pe teren si al eforturilor in grinda printr-o metoda aproximativa
 • -calculul presiunilor pe teren si al eforturilor in grinda printr-o metoda exacta
 • -armarea grinzii de fundare

Proiectarea unei fundatii de adancime (piloti)


Etapele realizării proiectului:
 • -determinarea caracteristicilor geotehnice de calcul al terenului de fundare
 • -calculul capacitatii portante a pilotului izolat la solicitări axiale si laterale
 • -alcaturiea fundatiei pe piloti
 • -calcului grupei de piloti

Proiectarea unei sprijiniri simple


Etapele realizării proiectului:
 • -determinarea caracteristicilor geotehnice de calcul al terenului de fundare
 • -stabilirea solutiei de realizare a sprijinirii
 • -determinarea diagramei de calcul a impingerii active a pamantului
 • -determinarea sau verificarea elementelor din lemn ( dulapi, filate, spraituri) ale sprijinirii.

Proiectare structuri de rezistenta

^sus


O structura este bine proiectata atunci când nu se ajunge in situatii de colaps partial sau total datorita unor evenimente
Avarierea si degradarea unei structuri trebuie evitate sau limitate prin:
 • -eliminarea sau reducerea hazardurilor la care poate fi expusa
 • -alegerea unui tip de structura ce este putin vulnerabila la hazardurile considerate
 • -evitarea unor sisteme structurale ce pot ceda fara avertisment
 • -utilizarea unor sisteme structurale unde elementele structurale conlucreaza in preluarea actiunilor

Proiectarea se considera ca indeplineste cerintele necesare daca sunt indeplinite urmatoarele:

 • -alegerea sistemulului structural si proiectarea structurii se efectueaza de personal cu -calificare si experienta adecvata
 • -executia se efectueaza de personal cu calificare si experienta adecvata
 • -materialele si produsele de constructii sunt utilizate conform specificatiilor din normele in vigoare
 • -structura beneficaza de o intretinere adecvata
 • -structura se efectueaza in conformitate cu ipotezele admise la proiectari.

^sus

SPECIALIZĂRI

Inginerie geotehnica


Proiectare structuri de rezistenta


Expertize tehnice


Consolidari structuri