Proiectam visele in realitate
Studii geotehnice IASI

SERVICII OFERITE

Studiul geotehnic urmareste:

- succesiunea straturilor geologice care alcatuiesc terenul de fundare;

- incadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitatii;

- stabilirea parametrilor climatici ai zonei in discutie;

- sensibilitatea la inghet si adancimea maxima de inghet;

- parametrii fizici si mecanici ai straturilor;

- conditiile hidrogeologice si permeabilitatea straturilor;

- stabilitatea locala si generala a sistemului constructie - versant;

- prezenta pamanturilor cu caracter special in succesiune litologica a amplasamentului, care pot influenta desfasurarea normala a realizarii lucrarilor de fundatii si a exploatarii constructiilor (pamanturi sensibile la umezire, cu umflari si contractii mari sau lichefiabile, pamanturi de natura organica foarte compresibile - mil, namol etc.);

- prezenta, in apropierea suprafetei terenului a faliilor, golurilor carstice sau antropice sau a altor discontinuitati;

- posibila agresivitate chimica a terenului si a apei subterane;

- posibilitatile de imbunatatire a terenului;

- incadrarea terenurilor naturale in clasele prevazute de normele de deviz (pentru lucrari de sapatura si umplutura) ;

- recomandari privind proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor luand in considerare caracteristicile amplasamentului.

Studiul geotehnic se intocmeste pe baza datelor geotehnice obtinute prin cercetarea terenului de fundare prin investigatii directe pe teren si de laborator, conform normativului NP 074/2007 - "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii" si EUROCODE 7.

Pentru proiectarea rationala a fundatiilor se cer cunostinte aprofundate atat in mecanica pamanturilor, cat si in mecanica constructiilor. Proiectarea lor nu poate fi separata de aceea a intregii structuri. Principiile moderne de dimensionare a elementelor unei constructii cer o tratare unitara a intregului sistem (constructia, fundatia si terenul de fundare).

Alegerea unui sistem de fundare potrivit cu natura terenului, dimensionarea rationala a diferitelor elemente de fundatii dupa starea reala a eforturilor transmise de constructie pe pamant, contribuie in mod esential la reducerea pretului de cost, la stabilitatea constructiei in timpul exploatarii si la scurtarea termenului de executie.

^sus

PROIECTARE STRUCTURI DE REZISTENTAProiectarea unui dig de pamant


Etapele realizarii proiectului:

Proiectarea unui zid de sprijin


Etapele realizarii proiectului:

Proiectarea unei fundatii izolate directe


Etapele realizarii proiectului:

Proiectarea unei fundatii continue


Etapele realizarii proiectului:

Proiectarea unei fundatii de adancime (piloti)


Etapele realizarii proiectului:

Proiectarea unei sprijiniri simple


Etapele realizarii proiectului:

^sus

Proiectare structuri de rezistenta


O structura este bine proiectata atunci cand nu se ajunge in situatii de colaps partial sau total datorita unor evenimente
Avarierea si degradarea unei structuri trebuie evitate sau limitate prin:

Proiectarea se considera ca indeplineste cerintele necesare daca sunt indeplinite urmatoarele:

^sus

SPECIALIZARI

Inginerie geotehnica


Proiectare structuri de rezistenta


Expertize tehnice


Consolidari structuri